Ak máš záujem študovať spolu s nami sme tu pre teba...

OPENLAB COMMUNITY

Milí učitelia, rozšírte svoje učebné osnovy
o to najnovšie zo sveta technológií!

Naučíme Vás ako učiť študentov vyvíjať aplikácie, hry a IoT projekty podľa učebných materiálov od našich odborníkov z praxe cez vzdelávací portál OpenAcademy.  Prihláste sa na sériu online školení do 6.11.2020. Uľahčíme Vám aj overovanie vedomosti Vašich študentov online a na diaľku cez náš jednoduchý nástroj Drilleo.

OpenAcademy je voľne dostupná vzdelávacia platforma pre najnovšie technologické smery, ktorým sa venujeme v OpenLabe. Učebné materiály vyvíjajú odborníci z praxe v súlade so Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP).

Učiteľom pomáhame zapracovať materiály do svojich učebných osnov. Preto organizujeme online školenia pre učiteľov IT, ktorí sa chcú naučiť so svojimi študentmi vyvíjať aplikácie, hry a IoT projekty.

Chcem sa prihlásiť na školenia

Aké témy nájdete v OpenAcademy?

Vývoj hybridných aplikácií

Hybridné aplikácie sú výsledkom najnovšieho technologického progresu, kedy jedným kódom vytvoríme aplikáciu pre takmer všetko s displayom. Študenti sa tak učia pomocou jednej technológie vytvoriť aplikáciu pre web aj mobilné zariadenia. Zámerom je vytvoriť jednoduchú hybridnú aplikáciu pomocou HTML, CSS, JavaScript, Vue a OctoberCMS.

Vývoj online hier

Vývoj hier patrí medzi atraktívne a rýchlo rastúce technologické smery. Študenti sa venujú vývoju online hier. Učia sa hernú 2D a 3D grafiku, programovanie hier v Unity a základy herného dizajnu. Zámerom je vytvoriť jednoduchú online hru s uceleným herným konceptom. Niektorí študenti to dotiahnu až na zverejnenie v Google Play store a tisíce stiahnutí.

Vývoj vecí (IoT)

Internet vecí (IoT) je tou ďalšou "veľkou vecou" vo svete technológií. Každú sekundu sa do siete pripojí 127 nových zariadení. Študenti sa preto učia navrhovať a programovať hardware a vytvárať tak smart zariadenia. Zámerom je vytvoriť funkčné smart zariadenie ovládateľné cez telefón pomocou Arduino, Raspberry Pi, MQTT, Node-RED a ESP HomeLib.


Drilleo je jednoduchá webová aplikácia, ktorá umožňuje učiteľom testovať vedomosti svojich študentov na diaľku efektívne a online.
Pomáhame učiteľom zvládnuť dištančné vzdelávanie lepšie a vytvoriť študentom príležitosti vypracovávať testy interaktívne.
Ste učiteľ? Prihláste sa zdarma cez Drilleo a začnite overovať vedomosti svojich študentov.

Chcem testovať na diaľku

Ako pomáha Drilleo učiteľom?

Vytvárajte online testy pre svojich študentov.
Zadávajte študentom testy na diaľku.
Vytvárajte unikátne testy cez náhodné poradie otázok.
Sledujte testovanie live.
Ušetrite čas vďaka automatickému vyhodnocovaniu.
Zdieľajte študentom výsledky.
Vyhodnocujte celkovú úspešnosť a úspešnosť pri jednotlivých otázkach.
Odporučte študentom oblasti na doštudovanie.

Drilleo vytvárame v OpenLabe pre potreby všetkých učiteľov, ktorí hľadajú inovatívne spôsoby, ako študentov testovať na diaľku v čase pandémie. Podľa spätnej väzby našich užívateľov Drilleo vylepšujeme o nové funkcionality.

Veríme, že Drilleo uľahčí vzdelávanie z domu aj Vám!


Ďakujeme za podporu a spoluprácu pri tvorbe digitálnych nástrojov!

Projekt Drilleo sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Orange.

Hlavný partner OpenAcademy 1.0 je Férová Nadácia O2.

Projekt OpenAcademy 2.0 a jeho výsledky podporil SK-NIC.


Skúsenosti učiteľov

Z učiteľa Petra Remiša na SPŠ IT v Kys. N. Meste je dnes LabMaster

"Minulý školský rok som sa hodín OpenLabu na našej škole zúčastňoval ako pomocník. Hodiny s odborníkmi z praxe som absolvoval rovnako ako naši študenti a veľa som sa vďaka tomu naučil. Ak nemáte OpenLab na Vašej škole, rozhodno odporúčam zúčastniť sa aspoň online školení, ktoré získate výborné materiály pre nové technológie, ktoré budú baviť študentov aj Vás!"

Drilleo využíva profesorka Lenka Vačoková na Ekonomickej Univerzite v Bratislave

"Aplikáciu drilleo.sk som začala využívať začiatkom apríla. Prvé týždne výučby online som zrealizovala viacero testov na zopakovanie už prebratého učiva, ako aj učiva, ktoré si mali študenti naštudovať samoštúdiom. Mne osobne drilleo.sk pomáha, využívam ho ako doplnkový nástroj a overujem si znalosti študentov. Rovnako sa mi páči, že vidím, kto je na akej otázke, kto kedy začína a končí, takže už počas písomky si zapisujem priebežné výsledky."