Ak máš záujem študovať spolu s nami sme tu pre teba...

OPENLAB COMMUNITY

Čo sa učí v
OpenLabe?

Každý OpenLab má svojho Lab Mastra - mentora s expertízou, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní ich míľnikov. Študenti získavajú najnovšie technologické poznatky, ktoré aplikujú prakticky pri práci v tímoch na konkrétnych projektových zadaniach.

Toto sú naše OpenLaby

HybridLab

Študenti sa učia vyvíjať hybridné aplikácie v Ionicu a OctoberCMS. 

GamesLab

Študenti vyvíjajú mobilné hry v Unity, učia sa tvoriť grafiku a game design.

AppsLab

Študenti sa učia vyvíjať mobilné aplikácie v C# a Xamarin.forms. 

IoTLab

Študenti programujú hardvér a učia sa tvoriť smart zariadenia.


Čo na OpenLab hovoria študenti?

Kto stojí za OpenLabom?

OpenLaby vytvárame úzkou spoluprácou medzi strednými odbornými školami a technologickými firmami v danom regióne. 
Toto sú naši kľúčoví partneri. 


Naša vízia

Zdieľame spoločnú myšlienku, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca ako aj prosperujúcej spoločnosti. Uvedomujeme si, že ak chceme niečo zmeniť, musíme ísť príkladom. Preto sme vytvorili inovatívny vzdelávací systém. Našim cieľom je rozšíriť tieto princípy na všetkých úrovniach škôl a nastaviť štandard vzdelávania v slovenskom školstve. 
Naša motivácia vyplýva z 3 základných dôvodov:

Celospoločenský rozvoj

Všetko čo robíme, zdieľame verejne.

Učenie praxou

Študentov vedieme k tímovému riešeniu problémov.

Rozvoj talentu

Vytvárame šikovné tímy schopné riešiť veľké problémy.

Ďakujeme za podporu!

Prihláste sa do nášho newslettera a budete mať

čerstvé informácie o živote v OpenLabe